Σπουδές στη Βουλγαρία Εγγραφές - Εισαγωγή, Ακαδημαϊκή πληροφόρηση και προετοιμασία σε Αγγλόφωνα και Βουλγαρόφωνα τμήματα, εγκατάσταση - προσαρμογή και υποστήριξη μέχρι το πτυχίο. Είναι γενικά αποδεκτό ότι η απόφαση για τις σπουδές των παιδιών, είναι καθοριστική και αποφασιστική επιλογή, η ορθότητα της οποίας καθορίζει το ακαδημαϊκό και επαγγελματικό του μέλλον.

Ο ρόλος και η αποστολή του STUDYINBULGARIA   είναι συμβουλευτικός και υποστηρικτικός βασισμένος στους κάτωθι άξονες:

1.ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Εσείς αποφασίζετε την ειδικότητα σπουδών. 

Εμείς  σας παρέχουμε τεκμηριωμένη πληροφόρηση σχετικά με: 

 • Το προφίλ των Πανεπιστημίων 
 • Τα πλεονεκτήματα κάθε Πανεπιστημίου
 • Τις υπεροχές σε διάφορα γνωστικά, θεματικά και επιστημονικά πεδία 
 • Τις ιδιαιτερότητες κάθε Πανεπιστημίου 
 • Τις συνεργασίες με Ινστιτούτα, Φορείς επιστημονικούς και επαγγελματικούς, κλπ 
 • Τα υπάρχοντα μεταπτυχιακά προγράμματα και τις δυνατότητες παρακολούθησης (επιστημονική – επαγγελματική στόχευση) τη διεθνή δικτύωσή του... 
 • Τους βαθμούς δυσκολίας, τις ιδιαίτερες απαιτήσεις σπουδών, την σύνθεση του    φοιτητικού πληθυσμού… 
 • Τα δίδακτρα και το κόστος σπουδών. 

2.ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 • Τεκμηριωμένη ενημέρωση σχετικά με :
 • Τα χαρακτηριστικά της πόλης
 • Ιδιαιτερότητες κοινωνικού περιβάλλοντος
 • Κόστος διαβίωσης
 • Δυνατότητες ομαλής προσαρμογής
 • Κλιματολογικές συνθήκες
 • Γενικότερες διευκολύνσεις και συνθήκες.
3.  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΓΓΛΙΚΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ)

Α’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ


ΕΝΑΡΞΗ 1ο ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΛΗΞΗ       ΙΟΥΝΙΟ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑ 25 Αυγούστου έως 10 Σεπτεμβρίου 
Είναι πρόγραμμα ήπιας έντασης, γιατί υπάρχει επαρκής χρόνος προετοιμασίας και αφομοίωσης.
Κατά τα επαναληπτικά μαθήματα διδάσκονται , κατ εξοχή, προσομοιωμένα θέματα με αυτά των 

πραγματικών εξετάσεων.  


Β’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

ΕΝΑΡΞΗ 1ο ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΛΗΞΗ 13 Αυγούστου  

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 25 Αυγούστου έως 10 Σεπτεμβρίου
Είναι πρόγραμμα μεσαίας έντασης.

Γ’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ –ΥΠΕΡΕΝΤΑΤΙΚΟ

ΕΝΑΡΞΗ        ΙΟΥΝΙΟ
ΛΗΞΗ             13 Αυγούστου

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 20 Αυγούστου έως 10 Σεπτεμβρίου
Πρόγραμμα υπερεντατικό, μέγιστης έντασης και προσπάθειας.
Απαιτεί εξαντλητικούς ρυθμούς και χρόνους μελέτης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Σε όλα τα προγράμματα προετοιμασίας διδάσκονται:

 1. H ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ( Δομή –Σύνταξη –Γραμματική – Γραπτή και Προφορική επικοινωνία).
 2. ΟΡΟΛΟΓΙΑ (ανάλογα με την ειδικότητα σπουδών).
 3. ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (Προσομοιωμένα ΤΕΣΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ με τράπεζα θεμάτων 19 χρόνων)


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΓΓΛΟΦΩΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Α’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

ΕΝΑΡΞΗ 1ο ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΛΗΞΗ ΙΟΥΝΙΟ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 25 Αυγούστου έως 10 Σεπτεμβρίου
Είναι πρόγραμμα ήπιας έντασης, γιατί υπάρχει επαρκής χρόνος προετοιμασίας και αφομοίωσης.
Κατά τα επαναληπτικά μαθήματα διδάσκονται , κατ εξοχή, προσομοιωμένα θέματα με αυτά των πραγματικών εξετάσεων.

Β’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

ΕΝΑΡΞΗ 1ο ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΛΗΞΗ 13 Αυγούστου 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 25 Αυγούστου έως 10 Σεπτεμβρίου
Είναι πρόγραμμα μεσαίας έντασης.

Γ’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ –ΥΠΕΡΕΝΤΑΤΙΚΟ

ΕΝΑΡΞΗ ΙΟΥΝΙΟ
ΛΗΞΗ 13 Αυγούστου 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 20 Αυγούστου έως 10 Σεπτεμβρίου
Πρόγραμμα υπερεντατικό, μέγιστης έντασης και προσπάθειας.
Απαιτεί εξαντλητικούς ρυθμούς και χρόνους μελέτης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Σε όλα τα προγράμματα προετοιμασίας διδάσκονται:

 1. H  ΓΛΩΣΣΑ (Ειδικά θέματα που εμπεριέχονται στις εξετάσεις).
 2. ΟΡΟΛΟΓΙΑ (ανάλογα με την ειδικότητα σπουδών).
 3. ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (Προσομοιωμένα ΤΕΣΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ με τράπεζα θεμάτων 19 χρόνων)

Γι αυτό οι υποψήφιοι σπουδαστές μας έχουν ποσοστά επιτυχίας 100%


4.ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ , ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ   ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Διεξαγωγή ενημερωτικού σεμιναρίου  σχετικά με τη χώρα, την κουλτούρα της, την «ταυτότητα», τις συνήθειες, τον τρόπο ζωής και συμπεριφοράς, την αγορά της., την πανεπιστημιακή ζωή στην κοινότητα, την ακαδημαϊκή παράδοση και συμπεριφορά.


5.ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Συγκέντρωση – παραγωγή  και έλεγχος της ορθότητας των απαιτούμενων δικαιολογητικών (τυπικών και ουσιαστικών).


6.ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ

Οργάνωση και διεξαγωγή εκπαιδευτικού ταξιδιού στο Πανεπιστήμιο και στην πόλη φοίτησης (επίσκεψη, ξενάγηση και ενημέρωση).


7.ΤΑΞΙΔΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Συνοδεία και καθοδήγηση για την υποβολή φακέλων και πραγματοποίηση όλων των διαδικασιών και τεχνικών ζητημάτων.


8.ΕΓΓΡΑΦΗ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Συνοδεία για την εγγραφή και τακτοποίηση όλων των τεχνικών ζητημάτων (εγγραφή, κάρτες βιβλιοθήκης, τραπεζική τακτοποίηση, αναβολές στράτευσης, κάρτες υγείας, κλπ), ξενάγηση στο πανεπιστήμιο, ανεύρεση κατοικίας, συμβόλαια, ξενάγηση στην αγορά, κλπ.


9.ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ – ΚΟΝΤΑ ΣΟΥ ΜΕΧΡΙ…ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ

Είμαστε δίπλα σου σε όλη την διάρκεια των σπουδών.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ