Πολυτεχνεία Βουλγαρίας και Τεχνικά Πανεπιστήμια που διοργανώνουν προγράμματα στα βουλγαρικά, αγγλικά, γαλλικά και Γερμανικά. Τα περισσότερα από τα τεχνικά προγράμματα οργανώνονται σε Bachelor –Master και Διδακτορικά, άλλα ακολουθούν το σύστημα των 5 χρόνων συν Διδακτορικό.
Με επιτυχή ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών σε 5 χρόνια, στους φοιτητές απονέμεται και το πτυχίο Master στο συγκεκριμένο κλάδο.

Οι επιλογές Πολυτεχνικών σπουδών στη Βουλγαρία στα αγγλικά είναι πολύ μεγάλη: σπουδές Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Αρχιτεκτονική, Ηλεκτρονικά, Τηλεπικοινωνίες ,Επιστήμης Υπολογιστών, Τεχνολογία πληροφοριών, Πολιτικού Μηχανικού, Ναυπηγικής, Χημικού Μηχανικού, Τοπογραφίας κλπ.

ΛΙΣΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ


 • Technical University Sofia
 • Technical University Varna
 • Technical University Gabrovo
 • University of Forestry Stara Zagora
 • University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy Sofia
 • University of Chemical Technology and Metallurgy Sofia
 • Agricultural University Plovdiv
 • University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski” Sofia
 • “Todor Kableshkov” University of Transport Sofia
 • University of Food Technologies Sofia
 • State University of Library Studies and Information Technologies Sofia
 • College of Telecommunications and Post Sofia
 • Agricultural College Plovdiv
 • University of Structural Engineering and Architecture (VSU) "Lyuben Karavelov"
 • Higher School – “Telematika”College Sofia
 • College of Tourism – Blagoevgrad


ΛΙΣΤΑ ΑΓΓΛΟΦΩΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 • (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ και ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ) 
 • ΣΤΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
 • General Mechanical Engineering
 • Computer Systems and Technologies Engineering
 • Electrical Engineering
 • Industrial Engineering
 • Mechatronic Systems
 • Mechanical Engineering
 • Computer Science Engineering.
 • Mathematics and Computer science Engineering
 • Telecommunications Engineering
 • Information technologies in Transport
 • Electronic Engineering
 • Aeronautic engineering
 • Bachelor of civil engineering
 • Bachelor of Applied computer science
 • Bachelor of computer systems & networks
 • Bachelor of telecommunications
 • Bachelor of green energetic
 • Bachelor of architecture
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (MASTER)
 • Master of architecture
 • Master in Renovation of buildings and facilities
 • Master of earthquake engineering
 • Master of Advanced architectural design
 • Master of high performance computer systems and technologies
 • Master of computer network
 • Master of mobile communications
 • Master in Solar energetic Management
 • Master in Biofuels (Bio fuels).
 • Master in Hydrogen technologies
 • Master in electromobility (electro mobility)
 • Master of wind energetic

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ - ΚΛΙΜΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η κλίμακα βαθμολόγησης στη Ανώτατα Βουλγαρικά εκπαιδευτικά ιδρύματα ( πανεπιστήμια , κολέγια αλλά και λύκεια ) βασίζεται στις ακόλουθες κατηγορίες των πέντε αριθμών (2 έως 6 που είναι η μεγαλύτερη δυνατή βαθμολογία που μπορεί να λάβει ένας φοιτητής.

Numeric Value *
Numeric Value **
Transliteration English
Transliteration Bulgarian
Percentage %
Description
6 5.50–6.00
Excellent
Отличен
92–100%  A
Best possible grade
5 4.50–5.49
Very Good
Много добър
75–91%    B
Next highest
4 3.50–4.49
Good
Добър
59–74%    C
Average performance
3 3.00–3.49
Satisfactory
Среден
50–58%    D
Lowest passing
2 2.00–2.99
Failed
Слаб
0–49%       F
Failing grade
- - passed
Zachima se/ Vzel
- Successfully passed

*:  grading scale

**: grading scale used for examinations and test

The minimum is 2.00; grades below 3.00 are failing grades, and the maximum is 6.00.

Grades like “Very Good” (5- ) and “Average” (3+) are also possible – these are ignored in calculations of Grade Point Average (GPA).

Roughly, the Bulgarian grade system can be equated to the American one as the following: 6=A, 5=B, 4=C, 3=D, and 2=F. Also, in accordance with the Australian system, 6=HD, 5=D, 4=Cr, 3=P, and 2=F

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ