Πανεπιστήμια της Βουλγαρίας και Πολυτεχνεία που ευρίσκονται στις πόλεις : Plovdiv, Sofia, Blagoevgrad, Gabrovo, Varna, Burgas, Shumen, Pernik, Veliko Turnovo, Botevgrad, Svishtov, Rousse,

ΛΙΣΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, 

Τα Πανεπιστήμια ανά γνωστικό-ακαδημαίκό πεδίο κατανέμονται ως εξής:

Humanitarian universities:

 • Sofia University “St. Kliment Ohridski”
 • Plovdiv University “Paisii Hilendarski”
 • University of Rousse “Angel Kantchev”
 • New Bulgarian University, Sofia
 • “St. Cyril and St. Methodius”, Veliko Turnovo
 • University Veliko Turnovo
 • “Konstantin Preslavski” University Shumen
 • South-West University“Neofit Rilski”, Blagoevgrad
 • Burgas Free University
 • Bourgas “Prof. Assen Zlatarov” University
 • International College Albena

Economic universities:

 • University of National and World Economy, Sofia
 • “D. A. Tsenov” Academy of Economics, Svishtov
 • University of Economics ,Varna
 • American University in Bulgaria, Blagoevgrad
 • Management, Trade and Marketing College, Sofia
 • European College of Economics and Management,
 • International Business School, Bodevgrad
 • Higher School of Insurance and Finance

Technical and vocational universities:

 • Technical University Sofia
 • Technical University Varna
 • Naval Academy Varna
 • Technical University Gabrovo
 • University of Forestry, Sofia
 • University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy,Sofia
 • University of Chemical Technology and Metallurgy, Sofia
 • Agricultural University Plovdiv
 • University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, Sofia
 • “Todor Kableshkov” University of Transport, Sofia
 • University of Food Technologies,
 • State University of Library Studies and Information Technologies
 • College of Telecommunications and Post,Sofia
 • Agricultural College, Plovdiv
 • Higher School of Civil Engineering (VSU) “Lyuben Karavelov”
 • Higher School – “Telematika”College
 • College of Tourism – Blagoevgrad

Medical universities:

 • Medical University Sofia
 • Medical University Pleven
 • Medical University Plovdiv
 • Medical University Varna “Prof. D-r Paraskev Stojanov”

Art universities:

 • National Academy of Music “Pantcho Vladigerov”, Sofia
 • National Academy of Arts, Sofia
 • Academy of Music, Dance and Fine Arts, Sofia
 • National Academy for Theatre and Film Arts, Sofia
 • Theatre College “Lyuben Groys”

Sport universities:

National Sports Academy “Vassil Levski”, Sofia

ΚΑΤΑΤΑΞΗ (RUNKING) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ - ΚΛΙΜΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η κλίμακα βαθμολόγησης στη Ανώτατα Βουλγαρικά εκπαιδευτικά ιδρύματα ( πανεπιστήμια , κολέγια αλλά και λύκεια ) βασίζεται στις ακόλουθες κατηγορίες των πέντε αριθμών (2 έως 6 που είναι η μεγαλύτερη δυνατή βαθμολογία που μπορεί να λάβει ένας φοιτητής.

Numeric Value *
Numeric Value **
Transliteration English
Transliteration Bulgarian
Percentage %
Description
6 5.50–6.00
Excellent
Отличен
92–100%  A
Best possible grade
5 4.50–5.49
Very Good
Много добър
75–91%    B
Next highest
4 3.50–4.49
Good
Добър
59–74%    C
Average performance
3 3.00–3.49
Satisfactory
Среден
50–58%    D
Lowest passing
2 2.00–2.99
Failed
Слаб
0–49%       F
Failing grade
- - passed
Zachima se/ Vzel
- Successfully passed

*:  grading scale
**: grading scale used for examinations and test

The minimum is 2.00; grades below 3.00 are failing grades, and the maximum is 6.00.
Grades like “Very Good” (5- ) and “Average” (3+) are also possible – these are ignored in calculations of Grade Point Average (GPA).
Roughly, the Bulgarian grade system can be equated to the American one as the following: 6=A, 5=B, 4=C, 3=D, and 2=F. Also, in accordance with the Australian system, 6=HD, 5=D, 4=Cr, 3=P, and 2=F

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

Στα Πανεπιστήμια της Βουλγαρίας μπορούν να σπουδάσουν φοιτητές από την Ε.Ε. και όλο τον κόσμο, αξιοποιώντας την υψηλή ποιότητα εκπαίδευσης αλλά και τη φιλόξενη διαβίωση.

Η Ε.Ε. με τα συστήματα σύγκλισης των συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ευνοεί την κινητικότητα των φοιτητών με την αναγνώριση των πτυχίων σε όλες τις χώρες-μέλη, μέσα από την πλήρη αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων με τις Οδηγίες 89/48Ε.Ε. και 36/2005ΕΚ και επικύρωση από την Ελλάδα με τον νόμο 3236/27-2-2006 αρ. Φ.Ε.Κ. 60.

ΙΣΤΟΡΙΑ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΕΞΕΛΙΞΗ 

Η ιστορία των Βουλγαρικών Πανεπιστμίων ξεκινά τον18ο αιώνα, βασισμένα σε τμήματα που παρείχαν εκπαίδευση, σε πρώτη φάση, σε Ιστορία, Φιλολογία (1888), Μαθηματικά, Φυσική (1889), Νομική (1892), Ιατρική (1917), Γεωπονία (1921), Κτηνιατρική (1923).   

Προϊόντος του χρόνου και φθάνοντας σήμερα, τα Πανεπιστήμια της Βουλγαρίας καλύπτουν όλες τις ειδικότητες και τους σύγχρονους τομείς γνώσης και τεχνολογίας.

Τα Πανεπιστήμια της Βουλγαρίας είναι γνωστά σε πολλούς επιστημονικούς τομείς, όπως Ιατρική, Μαθηματικά, Χημεία, Βιολογία, Οδοντιατρική, Φαρμακευτική, Κτηνιατρική, Γλωσσολογία, Παιδαγωγική κλπ.
Προσφέρονται επίσης προγράμματα αγγλόφωνα, γαλλόφωνα και γερμανόφωνα, παρέχοντας τη δυνατότητα απόκτησης διπλών πτυχίων από συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια, ανά τον κόσμο.Οι περισσότεροι διεθνείς φοιτητές που σπουδάζουν στη Βουλγαρία προέρχονται από Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισραήλ, Τουρκία, Ινδία, κ.λ.π.

ΓΙΑΤΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Σπουδές στη Βουλγαρία γιατί εκτός από την ποιότητα της εκπαίδευσης, σε πολλαπλά γνωστικά πεδία, παρέχει ασφαλές και φιλικό περιβάλλον.

Σπουδές σε Πανεπιστήμια της Βουλγαρίας γιατί έχει προσιτά δίδακτρα και χαμηλό κόστος ζωής.

Σπουδές σε Πανεπιστήμια της Βουλγαρίας γιατί παρέχει τη δυνατότητα φιλοξενίας των φοιτητών σε φοιτητικές εστίες με χαμηλό κόστος.

Τα Πανεπιστήμια της Βουλγαρίας διοργανώνουν προπαρασκευαστικά μαθήματα γλώσσας αλλά και προαπαιτούμενων γνώσεων σε ειδικά μαθήματα.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

Τα Πανεπιστήμια της Βουλγαρίας αναγνωρίζονται στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. αλλά και σε όλα τα μέλη του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου (Ε.Ε.Χ.)
Με την είσοδο της Βουλγαρίας στην Ε.Ε. και την καθιέρωση των European Credits , ευνοείται η μετακίνηση φοιτητών, κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών αλλά και για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές.

Η υψηλή και πιστοποιημένη εκπαίδευση στη Βουλγαρία, εκτιμάται ιδιαίτερα σε διεθνές επίπεδο. Ως ένα απλό παράδειγμα, που τεκμηριώνει τα ανωτέρω, αποτελεί το γεγονός ότι χιλιάδες γιατροί, που σπούδασαν και ειδικεύθηκαν στη Βουλγαρία, εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά, τη Γαλλία, τη Γερμανία και σε όλο τον κόσμο.

Εξ’ άλλου, αρκετά Πανεπιστήμια διαθέτουν διπλές διαπιστεύσεις, την εθνική και την Αμερικανική, Γαλλική, Ηνωμένου Βασιλείου, Ολλανδίας, κ.λ.π.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Τα Πανεπιστήμια Βουλγαρίας πιστοποιούνται για την ποιότητά τους από την B.N.E.A.A. (Bulgarian National Evaluation and Accreditation Agency), που είναι το εθνικό καταστατικό όργανο για την αξιολόγηση, την πιστοποίηση και την παρακολούθηση της ποιότητας των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των επιστημονικών φορέων, με στόχο την ενίσχυση της διδασκαλίας και της έρευνας, την περαιτέρω ανάπτυξη και την καινοτομική ανάπτυξή τους.

O B.N.E.A.A. είναι πλήρες μέλος της E.N.Q.A. (European Association for Quality Assurance in Higher Education), αλλά και της E.Q.A.R. (European Quality Assurance Register for Higher Education).

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις ειδικότητες ανά Πανεπιστήμιο, για τις οποίες είναι ιδιαίτερα φημισμένα.

BOTEVGRAD

Διεθνείς Οικονομικές Σπουδές, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Management.

VARNA

Ιατρική, Διοίκηση, Οικονομικά, Τουρισμός, Ηλεκτρλογία, Ηλεκτρονική, Ναυπηγική, Πληροφορική, Αυτοματισμός, Ναυτική Ακαδημία.

VELIKO TARNOVO

Νομικά, Θεολογία, Παιδαγωγικά, Ψυχολογία, Δημ. Υγεία, Φυσική Αγωγή, Εικαστικές Τέχνες, Ιστορία, Μαθηματκά, Πληροφορική, Οικονομικές Επιστήμες, Φιλολογία, Ξένες Γλώσσες.

GABROVO

Ηλεκτρολογία, Ηλεκτρονική

BLAGOEVGRAD

Παιδαγωγικά, Σχολή Καλών Τεχνών, Χορός, Μαθηματικά, Φιλολογία, Φυσική, Πληροφορική, Νομική, Οικονομία, Φιλοσοφία.

PERNIK

Οικονομικά, Αρχιτεκτονική, Πολ. Μηχανικός, Γεωδαισία, Δημόσιες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Τηλεπικοινωνίες, Φυσική, Χημεία, Ψυχολογία.

PLEVEN

Ιατρική

PLOVDIV (Φιλιππούπολη)

Γεωπονική, Οικονομικά, Οικολογία, Μουσική, Λαογραφία, Χορός, Μουσική Παιδαγωγική, Ιατρική, Οδοντιατρκή, Φαρμακευτική, Νομική, Βιολογία, Μαθηματικά, Οικονομικά, Παιδαγωγικά, Φιλολογία, Ξένες Γλώσσες.

ROUSSE

Management, ηλεκτρονικά

SHUMEN 

Φιλολογία, Φυσικομαθηματικές Επιστήμες

SOFIA

Αγρονομία, Δασολογία, Κτηνιατρική, Οικολογία, Ιατρική, Οδοντιατρική, Φαρμακευτική, Φυσική Αγωγή, Μουσικές Σπουδές, Μπαλέτο, Γεωδαισία, Αρχιτεκτονική, Πολ, Μηχανικός, Θεολογία, Νομική, Προσχολική Αγωγή, Βιολογία, Γεωλογία, Μ.Μ.Ε., Φιλολογία, Μαθηματικά, Παιδαγωγικά, Κοινωνιολογία, Ψυχολογία, Φυσική, Χημεία, Μηχανολογία, Ηλεκτρονική, Πληροφορική, Αυτοματισμός.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ – ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ

Τα Πανεπιστήμια Βουλγαρίας προσελκύουν διεθνείς φοιτητές που επιλέγουν να πραγματοποιήσουν τις Μεταπτυχιακές (Master) και Διδακτορικές (PhD) σπουδές, σε ένα μεγάλο εύρος επιστημονικών πεδίων.
Η επιλογή γίνεται, ανάμεσα σε δεκάδες τίτλους ανά γνωστικό πεδίο, με διάρκεια 1-2 έτη για το Master και 3-5 έτη για το PhD με full-time ή part-time προγράμματα.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ – ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Τα δίδακτρα για πανεπιστημιακές σπουδές στη Βουλγαρία είναι στην ομάδα τωων φθηνότερων μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και το κόστος διαβίωσης.

Τα Πανεπιστήμια της Βουλγαρίας τηρώντας παράλληλα την πολιτική των ίσων ευκαιριών παρέχει τη δυνατότητα κα ευχέρεια υποτροφιών, με μόνη προϋπόθεση την παρακολούθηση βουλγαρόφονων προγραμμάτων, μέσω προγραμμάτων προετοιμασίας – προκαταρκτικών (1 έτους) στη γλώσσα και ορολογία της επιστήμης επιλογής.

Τα Πανεπιστήμια της Βουλγαρίας ορίζουν δίδακτρα που ποικίλλουν ανάλογα με το Πανεπιστήμιο, την ειδικότητα, τη γλώσσα σπουδών, το επίπεδο (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό) κ.λ.π.

Ενδεικτικά, κατά προσέγγιση, αναφέρουμε δίδακτρα ανά πεδίο σπουδών:

 • Ιατρική, Οδοντιατρική, Φαρμακευτική: 4.650 – 8.000 ευρώ
 • Πολυτεχνικές Σπουδές: 1.500 – 3.500 ευρώ
 • Ανθρωπιστικές Επιστήμες: 1.500 – 3.500 ευρώ
 • Θετικές Επιστήμες: 1.500 – 3.000 ευρώ

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ