Μεταπτυχιακά στη Βουλγαρία και Διδακτορικά σε Πανεπιστήμια και Πολυτεχνεία με προγράμματα Full Time, Part Time & Distance Learning

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΑΣΠΑΙΤΕ-ΣΕΛΕΤΕ

Τα Πανεπιστήμια της Βουλγαρίας, έχουν αυξήσει εντυπωσιακά την δημοτικότητά τους, ως εκπαιδευτικός προορισμός για Μεταπτυχιακές σπουδές τόσο γιατί παρέχουν υψηλής ποιότητας και αναγνωρισμένα προγράμματα όσο και γιατί συνδυάζουν τα προσιτά δίδακτρα με το χαμηλό κόστος ζωής, παράλληλα με την ευελιξία στην παρακολούθηση και ολοκλήρωσή τους. Παρέχουν, λοιπόν, προγράμματα με ευέλικτο προγραμματισμό από την πλήρη παρακολούθηση (full-time), την μερική-αποσμασματική παρακολούθηση (part-time), ή την εξ’ αποστάσεως παρακολούθηση (distance learning). Έτσι ο μεταπτυχιακός φοιτητής μπορεί, παράλληλα, να εργάζεται. Ως απόφοιτος των αναγνωρισμένων προγραμμάτων ανοίγετε νέες προοπτικές απασχόλησης, ανάπτυξης και ευκαιρίες, σταδιοδρομίας στην ευρύτερη περιοχή των Βαλακανίων, στην Ευρωπη, σε ολόκληρο τον κόσμο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (MASTER) ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ (1-2 ΕΤΗ)
MASTER ΑΠΟ ΑΕΙ – ΤΕΙ – ΑΣΠΑΙΤΕ – ΣΕΛΕΤΕ

Τα Μεταπτυχιακά προγράμματα (Master) στα Πανεπιστήμια της Βουλγαρίας αποτελούν τη φυσική συνέχεια και εξέλιξη των προπτυχιακών προγραμμάτων.

Προπτυχιακών προγραμμάτων που ανάλογα το ακαδημαϊκό πεδίο, είναι τριετή ή τετραετή, και εξελίσσονται σε Μεταπτυχιακό τίτλο Master ενός (1) ή δύο (2) ετών.

Κάθε Πανεπιστήμιο θέτει τους δικούς του όρους και προϋποθέσεις για την εισαγωγή (εξετάσεις – τεστ εισόδου), παρακολούθηση (πλήρη, μερική ή εξ’ αποστάσεως), τα δίδακτρα, την ολοκλήρωση – αποπεράτωση με τη λήψη του μεταπτυχιακού τίτλου (M.A., M.Sc., M.Eng.,…)

Στα μεταπτυχιακά προγράμματα master υπάρχει νομοθετική και θεσμική πρόβλεψη για συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, ανάλογα με το επίπεδο εφαρμογής.

MASTER ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

Τα Πανεπιστήμια της Βουλγαρίας (16 πιστοποιημένα Πανεπιστήμια) παρέχουν μεταπτυχιακά προγράμματα για την απόκτηση του Master σε όλα τα επιστημονικά πεδία, ενδιαφέροντος των διεθνών φοιτητών.
Έτσι καλύπτουν:

  • ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
  • ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
  • ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
  • ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
  • ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Τα δίδακτρα καθορίζονται με απόφαση του ακαδημαϊκού συμβουλίου κάθε ιδρύματος κα κυμαίνονται από 1.000 – 3.500 ευρώ.

Παράλληλα προβλέπονται και για τους διεθνείς φοιτητές υποτροφίες για την πραγματοποίηση των μεταπτυχιακών σπουδών.

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ph.D. ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ ΑΠΟ ΑΕΙ – ΤΕΙ – ΑΣΠΑΙΤΕ 

Τα Πανεπιστήμια της Βουλγαρίας δίνουν τη δυνατότητα σε διεθνείς φοιτητές την παρακολούθηση προγραμμάτων (3-5 χρόνια) που οδηγούν στη εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και την απόκτηση του τίτλου του διδάκτορα (Διδακτορικό Δίπλωμα, Doctorate).

Οι διδακτορικές σπουδές στη Βουλγαρία μπορούν να πραγματοποιηθούν με ευελιξία που αφορούν:
Την πλήρη παρακολούθηση (κατά το πρώτο έτος), ή την μερική παρακολούθηση.
Σας υποστηρίζουμε στη επιλογή του γνωστικού και ερευνητικού πεδίου, στη διαμόρφωση του ακαδημαϊκού σας φακέλλου, στην εκπόνησης της δομής των papers προς review, στην υποβολή της ενδιάμεσης διατριβής, αλλά και στην ανεύρεση του επιβλέποντος και της συντονιστικής επιτροπής, στην επιλογή του ανίστοιχου ιδρύματος.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΚΑΚΤΟΡΙΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ, ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Ανάλογα με το θεματικό πεδίο και με το «Impact factor», κάθε ιδρύματος, τα δίδακτρα κυμαίνονται από 1.000-3.500 ευρώ ανά έτος.
Για τους υποψήφιους, με ευρεία γνώση και την σε βάθος εξοικείωση με την ερευνητική τους περιοχή, μεριμνούμε για τη λήψη υποτροφίας (Fellowships, Teaching Assistantships, Research Assistantships, Summer Research Assistantship), ανάλογα με τα τρίμηνα (quarters) σπουδών.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα σε Πανεπιστήμια της Βουλγαρίας, είναι πιστοποιημένα και αναγνωρισμένα σε όλες τις χώρες-μέλη της Ε.Ε.

Η ποιότητα τους (εκτός από το εσωτερικό σύστημα παρακολούθησης και διαχείρησης), πιστοποιείται από τη Βουλγαρκή Εθνική Ένωση Αξιολόγησης και Πιστοποίησης – Β.Ν.Ε.Α.Α. (Bulgarian National Evaluation and Accreditation Agency) που είναι πλήρες μέλος των E.N.Q.A. (European Association for Quality Assurance in Higher Education) και της E.Q.A.R. (European Quality Assurance Register for Higher Education).
ΝΕΟ Δεκτοί για Master PH.D. από ΑΕΙ – ΤΕΙ – Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. – Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. (ΠΑΤΕΣ – ΑΣΕΤΕΜ)

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ